รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เจนจิรา พันธุ์เมฆ (เจน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : -
อีเมล์ : janejirajane21611@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : KIJPUNCHAI INDUSTRY
ตำแหน่ง : Assistant Clerical Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 8 Moo 2, Asian Highway Road, Phromburi, Ban-Mor, Singburi, 16120 Thailand

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ม.ค. 2563,15:31 น.   หมายเลขไอพี : 125.25.89.76


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล