รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย โสภณ เจียรพูนสิน ( โส)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : sopon.bab@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.บุญรอดเอเซียเบอเวอเรซ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงาน ( แผนก ผลิต)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 196 หมู่ 5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ม.ค. 2563,10:13 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.198.9


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล