รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชัยมงคล กำแพงใหญ่ (โอ้)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 13
อีเมล์ : Ohhyessy@yahoo.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Western Digital Thailand
ตำแหน่ง : Technician
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ม.ค. 2563,17:21 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.196.69


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล