รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พิมพ์ชนก นวลสว่าง (ใบเฟิร์น)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : baifern3325@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงน้ำแข็งพรหมบุรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายบุคคล,เสมียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 94 ม.3 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ม.ค. 2563,18:55 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.231.242


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล