ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2562  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ