ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
        เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
              เวลา 08.15 น. กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์ บริเวณใต้อาคารสิริคุณาจาร
              เวลา 08.40 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ อุโบสถวัดเสาธงทอง
              เวลา 13.00 น. พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่วัดต่าง ๆ ในตำบลบ้านแป้ง จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดเสาธงทอง
วัดพุทธาราม วัดจินดามณี วัดกลางธนรินทร์ และวัดคู


โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,01:41   อ่าน 127 ครั้ง