ภาพกิจกรรม
สำนักพิมพ์แจ่มใส มอบทุนอาหารกลางวัน หนังสือเข้าห้องสมุดและอุปกรณ์กีฬา
วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. สำนักพิมพ์แจ่มใส นำโดยคุณเกียรติศักดิ์  ลิ้มไพบูลย์  ผู้จัดการและคณะ ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาโดยการมามอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 5,000 บาท มอบหนังสือเข้าห้องสมุดและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน สร้างความซาบซึ้งแก่คณะครู นักเรียน เป็นอย่างยิ่ง และยังได้มอบเงินสมทบทุนในการปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ เสริมสร้างธรรมะเพื่อการเรียนรู้ อีกจำนวน 10,000 บาท  ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย  กาศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ในนามของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2557,18:14   อ่าน 3000 ครั้ง