ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

         ตามประกาศโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ลงวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๔-๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

         บัดนี้ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,14:16   อ่าน 153 ครั้ง