ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563
ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนถึงแนวทางการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย จึงส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 จำนวน 5 เรื่อง
1. กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบี้ย
ปรับเหลือ 0.5%
2. กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กู้ยืมกองทุนฯ
อัตราดอกเบี้ย 0%
3. ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ
COVID-19
4. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
5. ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค
COVID-19
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,17:19   อ่าน 3781 ครั้ง