ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เสริมสร้างทักษะอาชีพ (อ่าน 262) 02 ก.ค. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 462) 03 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 462) 03 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 462) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 469) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา (อ่าน 6985) 13 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน (อ่าน 7013) 11 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแบบสี (อ่าน 7010) 02 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีดำและสีอื่น ๆ (อ่าน 7029) 13 พ.ค. 63
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 (อ่าน 7249) 05 พ.ค. 63
แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี2563 (อ่าน 7296) 05 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7195) 02 พ.ค. 63
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (อ่าน 7410) 15 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 6974) 12 มี.ค. 63