ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 84) 10 ธ.ค. 61
ประกาศ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 91) 29 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 154) 30 ต.ค. 61