ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา (อ่าน 3481) 13 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน (อ่าน 3541) 11 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารแบบสี (อ่าน 3541) 02 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีดำและสีอื่น ๆ (อ่าน 3548) 13 พ.ค. 63
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 (อ่าน 3781) 05 พ.ค. 63
แนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี2563 (อ่าน 3845) 05 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3749) 02 พ.ค. 63
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (อ่าน 3975) 15 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 3509) 12 มี.ค. 63