กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0871200021
อีเมล์ : watthaa.cha@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / วิศวกรรมเครื่องกล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2558 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรี)