กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0871200021
อีเมล์ : watthaa.cha@gmail.com