กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวศศิชา ไชยศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0